Servicii topografietopograf topografie

Vă oferim următoarele
servicii de topografie şi cadastru:

  • planuri topografice de situaţie în format Stereografic 1970;
  • calcul volume prin mai multe metode pentru hălzi de steril, descoperte, sorturi în balastiere şi cariere;
  • realizare de profile longitudinale şi transversale;
  • trasare puncte caracteristice construcţiilor, drumurilor, parcelelor;
  • aviz tehnic pentru obţinerea certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire;
  • cadastru şi intabulare pentru apartamente, case, terenuri intravilane şi extravilane;
  • parcelări, dezmembrări şi/sau lotizări de terenuri intravilane şi extravilane;
  • ridicări topografice în scopul executării de proiecte ale diverselor investiţii (construcţii, restructurări, amenajări);