Abonament Trans LT v15

887,00 lei2.662,00 lei

 

TransLT este un program special dezvoltat de catre 3D SPACE pentru realizarea calculului parametrilor de transformare şi transformarea coordonatelor între două sisteme de coordonate într-un mod practic şi rapid. Programul se adresează în principal specialiştilor ce utilizează tehnologia GPS pentru realizarea lucrărilor geodezice.

TransLT este o aplicaţie care oferă utilizatorului următoarele două funcţionalităţi majore şi anume:

• Calcularea parametrilor de transformare între două sisteme de coordonate;

• Transformarea coordonatelor între două sisteme de coordonate.

Pentru a uşura operarea cu multitudinea sistemelor de coordonate de referinţă existente, TransLT conţine un modul care extrage informaţii din baza de date EPSG.

Interfaţa programului este intuitivă, uşor de utilizat, datele se pot importa direct dintr-un fişier de tip text sau csv, de asemenea programul permite salvarea fişierelor cu modificările efectuate pentru fiecare pas al transformării.

Funcţionalităţi oferite de TransLT

Calcularea parametrilor de transformare între două sisteme de coordonate se poate face în următoarele situaţii:

• transformare 1D (calcul cu 5 parametri sau cu 1 parametru);

• transformare 2D (calcul cu 4, 5 sau 6 parametri);

• transformare 3D (calcul cu 7, 8, 9, 10 sau 12 parametri).

Pentru fiecare set de parametri calculaţi sunt afişate rapoarte de calcul care oferă utilizatorului informaţii privitoare la calitatea datelor obţinute. Calculul parametrilor se efectuează uşor şi practic datorită organizării acestuia în foi de calcul.

Transformarea coordonatelor între două sisteme de coordonate se poate face prin aplicarea unei transformări 1D, 2D sau 3D sau prin aplicarea unor transformări multiple în paşi.

Paşii unei transformări multiple pot fi utilizaţi pentru a face următoarele operaţii cu coordonate:

• conversii de coordonate (inclusiv folosirea unei proiecţii cartografice);

• transformări polinomiale;

• transformări folosind fişiere de tip grid (fişiere ce conţin valorile corecţiilor);

• transformări cu parametri: 1D, 2D sau 3D;

• transformări cu formule proprii (formule definite de utilizator).

Transformările multiple în paşi (care conţin mai multe transformări succesive) pot fi salvate şi aplicate ulterior, existând posibilitatea aplicării lor directe pentru un fişier prin folosirea meniului contextual din Windows Explorer.

Conversii suportate de TransLT:

• Coordonate geografice (φ, λ, h) › Coordonate carteziene geocentrice (X, Y, Z)

• Coordonate carteziene geocentrice (X, Y, Z) › Coordonate geografice (φ, λ, h)

• Coordonate geografice (φ, λ) › Coordonate plane (N,E) conform proiecţiei selectate

• Coordonate plane (N, E) › Coordonate geografice (φ, λ) conform proiecţiei selectate.

Cerinţe de sistem:

Sisteme de operare suportate:

• Windows (32bit): XP / Vista / 7.