Abonament Topo LT v16

3.253,00 lei9.760,00 lei

 

TopoLT este un program ce conţine unelte pentru aplicaţii 2D sau 3D şi o serie de facilităţi de configurare a elementelor desenate, utile pentru realizarea de planuri topografice sau cadastrale, a modelului tridimensional al terenului şi a curbelor de nivel, calcularea volumelor de săpătură şi umplutură, la georeferenţierea imaginilor raster, cât şi la printarea automată. Autorul aplicaţiei TopoLT este biroul de arhitectură 3D SPACE, o companie cu o bogată experienţă în domeniul clădirilor de birouri şi în domeniul rezidenţial, bucurându-se de recunoaşterea multor companii internaţionale.

Aplicaţia TopoLT reprezintă un instrument indispensabil în domeniul topografiei şi cadastrului, îndeplinind toate cerinţele necesare pentru munca teren – birou. Funcţionează în mai multe limbi putând fi tradus de către utilizator în orice limbă, iar configurarea funcţiilor a fost gândită astfel încât să acopere o cât mai largă gamă de situaţii.

TopoLT rulează sub AutoCAD sau altă platformă CAD (IntelliCAD), utilizând funcţiile de desenare ale acestor programe la care se adaugă funcţiile specifice ale programului necesare pentru realizarea planurilor topografice şi cadastrale în format digital.

Funcţionalităţi oferite de TopoLT:

 • raportează direct în desen fişierul de coordonate, raportează direct coordonatele din staţia totală sau transmite coordonate din desen către staţia totală;
 • la raportare, textele punctelor pot fi optimizate astfel încât să nu existe suprapuneri între ele sau suprapuneri faţă de celelalte entităţi aflate în apropierea punctului;
 • codurile punctelor sunt traduse conform fişierului de interpretare a codurilor definit de utilizator;
 • se pot introduce grafic puncte cu sau fără cote, cotele pot fi obţinute şi prin interpolare;
 • se pot introduce automat puncte pentru entităţile (linii, polilinii, arce etc.) din desen ce nu au puncte la capete;
 • pot fi calculate coordonatele punctelor radiate (puncte polare) inclusiv cu posibilitatea importului de măsurători de la majoritatea staţiilor totale cunoscute;
 • pot fi recepţionate măsurători pe portul serial de la un instrument;
 • se pot face selecţii ale punctelor după cod sau se pot modifica codurile punctelor;
 • din desen pot fi extrase coordonatele punctelor şi salvate în diferite formate, inclusiv în formatele definite la instrumente (staţii totale) sau în formate definite de utilizator;
 • se pot crea tabele de coordonate pentru punctele selectate, inclusiv tabel separat pentru punctele de staţie;
 • se poate crea modelul 3D al terenului şi curbele de nivel, se pot calcula volume fără nici un fel de restricţie (volumul obtinut prin intersecţia unei suprafeţe 3D cu un plan sau volumul dintre două suprafeţe 3D de orice formă grid sau triunghiuri);
 • modelele 3D pot fi tăiate sau unite;
 • se pot vizualiza tridimensional entităţile dintr-un desen cu randare în timp real, pot fi salvate filme AVI cu corpurile tridimensionale în mişcare, pot fi salvate imagini, pot fi vizualizate fişiere 3ds, se pot ataşa texturi la corpurile 3D inclusiv cu ataşarea unor imagini în coordonate pentru o vizualizare fotorealistică a modelelor 3D, vizualizarea este valabilă şi pentru funcţiile de creeare a modelului 3D şi de calcul de volume;
 • pot fi transformate imagini raster pentru a realiza corelarea acestora cu sistemul de coordonate al planului, de asemenea imaginile raster pot fi atât tăiate cât şi încadrate odată cu efectuarea transformării, imaginile raster pot fi salvate în diferite formate, formatul de culori poate fi schimbat;
 • se pot insera automat simboluri punctiforme de tip bloc .dwg sau shape după codul punctului, interpretarea codurilor fiind dată de fişierul în care sunt definite codurile;
 • se pot scala, roti, sau şterge simbolurile punctiforme automat după codurile punctelor;
 • se pot schimba automat simbolurile liniare (tipurile de linii) conform fişierului de interpretare a codurilor;
 • se pot crea în desen sau în fişierul arr.tab tabele cu calculul suprafeţelor, se pot înregistra aceste suprafeţe în fişierul arr.txt, fişier ce poate fi importat în baza de date a programului ARIA;
 • se pot detaşa suprafeţe folosind metodele cunoscute din cadastru pentru detaşări respectiv: paralelă, paralelă cu o direcţie, perpendiculară, proporţională, printr-un punct obligat şi detaşare cu deschidere obligată;
 • se poate desena automat caroiajul;
 • se pot crea planşe numerotate pentru a putea face vizualizări sau printări planşă cu planşă pentru cazul planşelor înlănţuite;
 • se poate desena automat planşa cu chenar şi cartuş ţinând cont de spaţiul de printare a imprimantei şi de formatul hârtiei;
 • configurarea programului a fost gândită astfel încât să asigure o cât mai largă gamă de situaţii;
 • programul funcţionează în mai multe limbi, de asemenea programul poate fi tradus de către utilizator în orice limbă.

Cerinţe de sistem:

Sisteme de operare suportate:

• Windows: 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32bit)

Platforme AutoCAD:

• AutoCAD: R14, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

• AutoCAD LT: 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 cu Toolbox LT produs de GlobalCad.

Platforme IntelliCAD:

• BricsCAD: V3.3, V4.0, V5.1, V6.0, V7.1, V10.3.8

• CADian: 2008 cu update Omega_15 patch

• CMS IntelliCAD: V6.3, V6.4, V6.5, V6.6

• ProgeCAD: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

• ZwCAD: 2007 cu update P0808, 2008 cu update 08022, 2010