Termeni şi condiţii de confidenţialitateattention

În calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului www.topocadvest.ro, firma TOPO CAD VEST SRL se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularelor de comenzi, de contact sau al celor de suport tehnic.

SC TOPO CAD VEST SRL îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul site-ului www.topocadvest.ro, precum şi politica de confidenţialitate, fără nici un fel de notificare prealabilă.
De asemenea puteţi vizita acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte. Informaţiile fără caracter personal pe care ni le veţi comunica şi care se referă la preferinţele, interesele dumneavoastră, vor fi considerate ca nefiind confidenţiale şi vor putea fi folosite de către TOPO CAD VEST SRL în mod liber.
Ofertele tehnico-financiare pe care le furnizăm sunt proprietatea exclusivă a SC TOPO CAD VEST SRL şi se adresează doar persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatară, în cazul în care nu sunteţi destinatarul menţionat, vă aducem la cunoştinţă că: dezvăluirea, copierea, distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt strict interzise şi atrag răspunderea civilă şi/sau penală după caz.
Vă rugăm sa nu dezvăluiţi ofertele de produse şi preţ pe care le primiţi din partea firmei noastre unei alte firme concurente, în cazul în care acest lucru este dovedit, ne rezervăm dreptul de a anula oferta făcută, de a nu mai livra produsele şi de a vă acuza de concurenţă neloială conform legislaţiei în vigoare, conform Legii nr. 11/1991 şi Legii 21/1996.

Lasati un comentariu